اطلاعیه فرش مشهد در خصوص فروشندگان اینترنتی

هرگونه سایت و فروشگاه اینترنتی که تحت عنوان فرش مشهد، محصولات این شرکت را عرضه می نماید مطلقا مورد تایید این شرکت نمی باشد و بدیهی است که محصولات معرفی شده در اینگونه سایت ها شامل هیچگونه ضمانت و یا خدمات پس از فروش شرکت فرش مشهد نمی باشد.